Referencia: 89800658

EMconverterLED ST 205 NiCd/NiMH 250V