Referencia: 89800656

EMconverterLED ST 203 NiCd/NiMH 250V