Referencia: 89800651

EMconverterLED PRO 204 NiCd/NiMH 50V