Referencia: 89800650

EMconverterLED PRO 203 NiCd/NiMH 50V