Referencia: 89800601

EMpowerLED BASIC FX 233 LP 75W 220V