Referencia: 89800582

EMconverterLED BASIC 205 MH/LiFePO4 250V