Referencia: 89800563

EMconverterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 250V