Referencia: 89800561

EMconverterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 90V