Referencia: 89800290

LCBU 25W 12V BASIC phase-cut SR