Referencia: 89800289

LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr